zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

Jak poprawić procesy uczenia się?

Tutaj znajdą Państwo katalog z 78 syntetycznymi opisami praktyk z zakresu organizacyjnego uczenia się, które zebraliśmy podczas wizyt studyjnych w 12 krajach. Gros praktyk prezentuje doświadczeniach administracji publicznej, zaś kilka pochodzi z polskiego sektora prywatnego.

Praktyki ułożone są według krajów ich pochodzenia. Obok każdej z nich można znaleźć element modelu MUS na który wpływa praktyka. 

Opis modelu MUS jest do pobrania tutaj , a opis determinant tutaj.

Praktyki w podziale na kraje Elementy modelu MUS
  Impulsy Refleksja Wiedza Adaptacja
Australia:        
Przygotowanie legislacyjne X
Przygotowanie przywódcze X
Dzień wprowadzający
Karty usług      
Zarządzanie przez misje i cele
Modele mentalne
Kanada:        
Wspólnoty praktyków    
Dyrektor do spraw wiedzy
Retencja wiedzy      
GCPEDIA    
Podsumowanie działań    
Strategia Zarządzania Wiedzą X
Ocena pracowników X    
Szwajcaria:        
Model usług e-gov    
System Zarządzania projektami HERMES X  
Uproszczenie procedur administracyjnych SimpA      
Hiszpania:        
Zarządzanie Wiedzą 1.0
Zarządzanie Wiedzą 2.0  
Konkurs najlepszych praktyk  
Program Gender+
Francja:        
Przewodnik po coachingu    
Budżet zadaniowy - LOLF      
Tworzenie i animowanie wspólnot praktyków    
Zbiory dobrych praktyk w zakresie ZZL    
Newsletter trajectories      
Wielka Brytania:        
Nauka przez działanie    
Seminaria DECC School  
Siec społecznościowa Yammer  
Ocena 360 stopni    
Wzajemna ocena rozwojowa  
Japonia:        
Rotacja urzędników      
Czerpanie wiedzy z pierwszej ręki - Gemba
Etykieta i maniery
Broszura informacyjna ministerstwa  
Mapowanie strategicznych obszarów działań
Grupy dyskusyjne Benkyo-Kai
Ewaluacja w cyklu działań publicznych
Wymiana kadr z firmami
Planowy rozwój zasobów ludzkich  
Ocena okresowa      
Komentarz publiczny  
Baza danych incydentówHyari-Hatto    
Holandia:        
Laboratorium innowacji  
Refleksja po zakończonym projekcie  
Modele logiczne
Audyt uczenia się  
Kryteria wyboru ofert  
Brokerzy wiedzy  
Mapy argumentów      
Norwegia:        
Partnerforum    
Program patronów
Nowa Zelandia:        
Nauka przez działanie    
Program kształcenia przywódców
Intranetowy katalog pracowników ministerstwa  
Wieloletnie plany działania      
Narzędzia komunikacji wewnętrznej
Praktyki sektora prywatnego:        
Coaching
Crowdsourcing
Gry decyzyjne      
Mentoring
Trenerzy wewnętrzni      
Szwecja:        
Komitety badawcze
Kolektywne decydowanie
Miękkie szkolenia
Merytoryczna ocena raportów    
Stany Zjednoczone:        
Misja, cele, wskaźniki wyników
Przeglądy wyników oparte na danych
Tablice rozdzielcze (Dashboards)  
Ćwiczenie wspólnego celu    
Refleksja po zakończonym działaniu  
Wspólnoty pracowników  
Sesje dzielenia się dobrymi praktykami    
Program sugestii pracowniczych    
Konkurs pomysłów na projekty    
Ranking agencji    
Bazy, ludzie, taksonomie      
Rekomendacje z ewaluacji    
Spotkania proacownicze   X