zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O nas

W realizacje projektu zaangażowani są eksperci krajowi i zagraniczni. Proszę kliknąć na zakładkę w celu rozwinięcia biogramów. Instytut Rozwoju Biznesu

Instytut Rozwoju Biznesu - jedna z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 r. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami ludzkimi. Oferta instytutu obejmuje najważniejsze dziedziny wiedzy biznesowej – poczynając od rozwoju kompetencji menedżerskich, poprzez doskonalenie kwalifikacji i umiejętności specjalistów z różnych działów organizacji, zaawansowane kursy pozwalające zdobyć nowy, prestiżowy zawód, a kończąc na kompleksowym wsparciu firm w doskonaleniu procesów zarządczych. 

Więcej informacji o IRB można znaleźć pod adresem: www.irb.pl

Diana Malinowska - doktor psychologii, absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę zdobywała również na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz Universitat de Valencia w Hiszpanii. Zainteresowania badawcze dotyczą psychologii pracy. Członek European Association of Work and Organizational Psychology. Uczestniczyła w kilku projektach badawczych, m.in. na temat pracoholizmu, przywództwa, związków kultury organizacyjnej z twórczością pracowników. Jej doświadczenie dydaktyczne obejmuje m.in. psychologię emocji i motywacji, techniki kreatywności i negocjacji, motywowanie w biznesie. Od końca 2009 roku pracuje w Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem jako konsultant oraz trener. Współtworzy narzędzia wykorzystywane w diagnozie pracowników oraz prowadzi szkolenia z zakresu wiedzy na temat badań w organizacji i doskonalenia umiejętności psychospołecznych. Autorka wielu artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat psychologii pracy.

Grzegorz Grela - absolwent Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wydziału Nauk Społecznych KUL w Lublinie. Od 2004 r. pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Zarządzania Jakością i Wiedzą na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2008 r. jest konsultantem i trenerem w Instytucie Rozwoju Biznesu oraz Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem. Brał udział w badaniach z zakresu zarządzania wiedzą i jakością, metodyką ograniczania luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa w aspekcie organizacyjnego uczenia się oraz zarządzania informacjami w przedsiębiorstwach. Prowadził konsultacje przy wdrażaniu Strategicznej Karty Wyników na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Konsultant i menadżer projektów informatycznych, w tym z zakresu zarządzania wiedzą w organizacji, m.in. dla Instytutu Rozwoju Biznesu, PZU, Coca-Cola, TP SA. Autor ok. 30 publikacji naukowych.

Piotr Olaf Żylicz - doktor psychologii. Studiował psychologię w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Technische Universitat w Darmstadt w Niemczech. Związany jest z Instytutem Rozwoju Biznesu jako członek zarządu oraz z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem jako wiceprezes zarządu. Akredytowany trener, mentor i egzaminator Noble Manhattan Coaching. Jest adiunktem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie oprócz zajęć dydaktycznych, prowadzi badania m.in. nad efektywnością szkoleń i coachingu. Jest również wykładowcą MBA na Politechnice Warszawskiej oraz w International Institute of Business na Ukrainie. Stworzył kilkanaście kwestionariuszy, w tym do badania kompetencji menedżerskich, motywacji pracy i poziomu stresu zawodowego. Brał udział w wielu projektach biznesowych i edukacyjnych. W obszarze szkoleń specjalizuje się w rozwijaniu umiejętności menedżerskich, przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu oraz radzeniu sobie ze stresem. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Tandem Analityczny

Łukasz Widła-Domaradzki – ekspert z zakresu statystyki i metod ilościowych. Od 13 lat pracuje jako badacz ilościowy w firmach badawczych (SMG/KRC, Ipsos Polska). Od kilku lat związany z rynkiem ewaluacji. Prowadzi szkolenia z zakresu obsługi pakietu SPSS oraz metod ilościowych w ewaluacji. Zainteresowania badawcze: nowoczesne metody statystyczne, zastosowanie metod statystycznych w ewaluacji programów europejskich. Brodata połowa Tandemu Analitycznego – rodzinnej firmy badawczej specjalizującej się w obsłudze badań ilościowych i jakościowych. Najbardziej lubi jeździć na rowerze, słuchać muzyki, czytać i pić wino. Najchętniej równocześnie. 

Anna Domaradzka-Widła – doktor socjologii, adiunkt w Instytucie Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka Fulbrighta. Od 2005 związana z rynkiem ewaluacji. Ekspert w zakresie metodologii badań społecznych i ewaluacyjnych oraz badań jakościowych. Kosooka połowa Tandemu Analitycznego – rodzinnej firmy badawczej specjalizującej się w obsłudze badań ilościowych i jakościowych. Główne obszary badawcze: społeczeństwo obywatelskie, socjologia płci oraz socjologia miasta. Najchętniej w podróży lub w dobrej restauracji. Dobra literatura i muzyka bynajmniej nie są jej obojętne.

Pozostali eksperci

Janusz Hryniewicz - prof. dr hab. nauk humanistycznych. Członek sekcji polskiej International Regional Policy Association, Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Collegium Invisible. Znawca zagadnień z dziedziny teorii organizacji i zarządzania, socjologii gospodarki, kultury organizacyjnej oraz decydowania i stylów kierowania. Od 2003 roku profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1992 roku związany z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), pełnił między innymi funkcje zastępcy dyrektora oraz kierownika ds. toku studiów. Autor wielu publikacji i ekspertyz; między innymi książek: Stosunki pracy w polskich organizacjach(Wyd. Naukowe Scholar, 2007) oraz Polityczny i kulturowy kontekst rozwoju gospodarczego (Wyd. Naukowe Scholar, 2004). Otrzymał liczne wyróżnienia za swoją działalność dydaktyczną i naukową, w tym nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego i pięć nagród rektora Politechniki Warszawskiej. Prowadzi wykłady dla studentów EUROREG pt. Teoria organizacji i zarządzania oraz Socjologia organizacji, gospodarki i polityki. Posiada rozległe doświadczenie w kierowaniu programami badawczymi.