zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O projekcie

Kluczowymi beneficjentami projektu MUS są ministerstwa: transportu budownictwa i gpospodarki morskiej, rozwoju regionalnego, administracji i cyfryzacji oraz środowiska. Te cztery instytucje biorą udział w badaniach ilościowych i jakościowych, na podstawie których przygotowywana jest diagnoza procesów organizacyjnego uczenia się polskiej administracji. W oparciu o wyniki diagnozy oraz doświadczenia administracji innych krajów zostaną zaprojektowane narzędzia wspierające mechanizm organizacyjnego uczenia się. Następnie będą one wdrażane w dwóch wybranych departamentach z każdego z czterech ministerstw.

Dobór ministerstw był podyktowany chęcią zapewnienia szerokiego rozpowszechnienia i implementacji wyników projektu w działaniach polskiej administracji centralnej i samorządowej, szczególnie w obszarach, w których kluczowe znaczenie mają polityki oparte na dowodach. Te ministerstwa zostały wybrane ponieważ wykonują zróżnicowane w wymiarze funkcjonalnym zadania: MRR – funkcje programowe, MT – funkcje implementacyjne , MŚ – funkcje regulacyjne, MAiC – funkcje sterujące. Taki wybór daje swoistą reprezentatywność w systemie polskiej administracji rządowej. Przesłanką do podjęcia współpracy był także udział ministerstw w pilotażowym badaniu poprzedzającym realizowany obecnie projekt.

Selekcji ośmiu departamentów do etapu wdrażania i testowania narzędzi wspierających mechanizmy organizacyjnego uczenia się dokonano w porozumieniu z kierownictwami badanych ministerstw. Kryteria oparto na wysokości zwrotu ankiet w badaniach ilościowych oraz zapewnieniu udziału jednostek o zróżnicowanych funkcjach. Znaczenie miały także kryteria pragmatyczne, dotyczące poziomu usieciowienia danego departamentu. Wysoki poziom tego czynnika przekłada się na możliwość szybszego rozprzestrzeniania się przyszłej innowacji w danym ministerstwie i systemie.