zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O projekcie

Celem projektu Ministerstwa Uczące Się jest wzmocnienie procesów nowoczesnego zarządzania wiedzą w departamentach polskich ministerstw. Chcemy wesprzeć ministerstwa i ich pracowników w procesach wykorzystywania wiedzy w ich codziennej pracy – zarówno w działaniach o charakterze operacyjnym, jak i działaniach strategicznych, a tym samym pragniemy przyczynić się do podniesienia poziomu sprawności administracji krajowej.

Projekt dotyczy zarządzania wiedzą w instytucjach – kwestii kluczowej dla skuteczności i racjonalności polityki publicznej. Jest to jedno z pierwszych empirycznych badań stosowanych w polskiej administracji rządowej. Przyjęta metodologia badań oraz osiągnięty rozmiar próby gwarantują wiarygodność diagnozy i wyników. Skala projektu, interdyscyplinarny zespół badawczy oraz zaangażowanie międzynarodowych partnerów dają wyjątkową okazję do innowacji i uchwycenia najnowszych światowych rozwiązań w obszarze zarządzania wiedzą. Naukowo-pragmatyczne podejście – obejmujące testowanie i sprawdzanie narzędzi – gwarantuje, że ostatecznie stworzony zestaw instrumentów będzie optymalnie dopasowany do potrzeb i rzeczywistości polskiej administracji rządowej.