zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O projekcie

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucją pośredniczącą drugiego stopnia jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Priorytetu V. PO KL – Dobre Rządzenie, Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr. Wszystkie działania projektowe, w tym wsparcie dla departamentów uczestniczących we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań naprawczych, są finansowane ze środków projektu.