zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O projekcie

Harmonogram projektu podporządkowany jest pięciu etapom, stanowiącym kolejne bloki działań prowadzące do osiągnięcia założonego celu. Grupy zadań, uwzględnione w harmonogramie, podzielono na cykliczne – związane z zarządzaniem projektem i upowszechnianiem wyników oraz na zadania badawcze – w ramach, których realizowane są poszczególne części badania.

W harmonogramie umieszczono trzy kroki milowe (milestones), czyli zadania, których wykonanie oznacza zamknięcie większej całości, a więc tym samym możliwość dokonania podsumowania i oceny postępów projektu. Pierwszym z nich jest opracowanie strategii wdrażania projektu innowacyjnego, m.in. na podstawie wyników przeprowadzonych badań. Kolejnym krokiem milowym jest przygotowanie zintegrowanego systemu narzędzi i instrumentów wzmacniających procesy uczenia się. Końcowym krokiem będzie stworzenie systemu instrumentów diagnozowania i wzmacniania mechanizmów uczenia się, a następnie upowszechnienie opracowanych rozwiązań, m.in. za pośrednictwem publikacji prasowych i naukowych oraz konferencji podsumowującej realizację projektu.