zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O projekcie

W toku projektu powstają produkty, będące bieżącymi wynikami prowadzonych działań badawczych. Strategiczne znaczenie mają dane uzyskane w dwóch seriach szeroko zakrojonych badań diagnostycznych, prowadzonych w czterech ministerstwach. Przeszło 1700 wypełnionych ankiet oraz 100 przeprowadzonych wywiadów pogłębionych to duży potencjał, aby przeprowadzić zakorzenioną w empirii diagnozę stanu procesów uczenia się w polskiej administracji. Kolejna seria badań pozwoli nie tylko ocenić postępy testowanych departamentów, lecz także uchwycić dynamikę zmian w szerszej perspektywie. Wyniki obu serii badań diagnostycznych zostaną podsumowane w dwóch raportach cząstkowych.

Zgromadzone w ten sposób dane empiryczne uzupełniane są wiedzą teoretyczną, pochodzącą m.in. z przeprowadzonego przeglądu międzynarodowych praktyk zarządzania procesami uczenia się organizacji. Kwerenda książek i artykułów naukowych objęła przeszło 1000 najistotniejszych pozycji z ostatnich 20 lat i stała się podstawą do stworzenia modelu mechanizmu organizacyjnego uczenia się administracji publicznej.

W oparciu na zgromadzonej wiedzy empirycznej i teoretycznej, wzbogaconej doświadczeniami ze współpracy z ekspertami zagranicznymi, powstanie szereg publikacji naukowych, artykułów prasowych oraz prezentacji przedstawianych na forach w Polsce i za granicą.