zmniejsz czcionke powieksz czcionke MINISTERSTWA UCZĄCE SIĘ

O projekcie

Najważniejszym rezultatem projektu będzie pierwszy w Polsce systemowy zestaw narzędzi do diagnozy i wzmacniania mechanizmów uczenia się organizacji administracji publicznej. Opracowane w toku projektu rozwiązania będą upowszechniane i wykorzystywane zarówno przez praktyków administracji, jak i dydaktyków przygotowujących nową kadrę urzędniczą. Metodyka projektu powinna tym samym trwale wpisać się do zestawu narzędzi badawczych w obszarze zarządzania publicznego. Osiągnięcie planowanych rezultatów będzie możliwe dzięki:

  • udostępnieniu pracownikom administracji publicznej oraz środowiskom naukowym i eksperckim nowej wiedzy z zakresu zarządzania, dotyczącej znaczenia mechanizmów uczenia się dla efektywności organizacji;
  • nabyciu przez grupę pracowników ośmiu departamentów biorących udział w fazie testowej umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi diagnozy i poprawy mechanizmów organizacyjnego uczenia się, koniecznych do wdrażania polityki opartej na dowodach;
  • przekazaniu praktykom administracji, badaczom i badaczkom oraz osobom kształcącym się w zakresie zarządzania publicznego wiedzy o wadze uczenia się organizacji, popartej wynikami i wnioskami z badania realizowanego w projekcie.